Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

13/10/2015
De belgische boodschappenmand

De belgische boodschappenmand

Het European Reference Budgets Network is een project dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie en dat bedoeld is om referentiebudgetten te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn in alle lidstaten van de EU. Referentiebudgetten zijn fictieve manden gevuld met goederen en diensten waarvan wordt aangenomen dat ze voor een gezin minimaal noodzakelijk zijn om een aanvaardbare levensstandaard te realiseren binnen een bepaald land, een bepaalde regio of een bepaalde stad. Door referentiebudgetten te berekenen op basis van een gemeenschappelijke methodologie kunnen we Europese lidstaten helpen om doeltreffende en toereikende maatregelen te treffen voor inkomensondersteuning aan arme huishoudens en kunnen we hen aanmoedigen om gezamenlijke lessen te trekken en de beste praktijken aan elkaar door te geven. U vindt meer informatie over het project, samen met de volledige rapporten per land, op de website van de Europese Commissie: http://europa.eu/!CC79TD

Catalog N. : KE-04-15-547-NL-N

Verkrijgbaar bij  EU Publications

Delen