Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

20/02/2020
Ħidma Mingħajr Periklu bin-Nanomaterjali Manifatturati

Ħidma Mingħajr Periklu bin-Nanomaterjali Manifatturati

Din il-gwida hija maħsuba speċifikament sabiex tipprovdi lill-impjegati li jaħdmu bl-MNMs u bi prodotti nanoabilitati, introduzzjoni għall-kwistjonijiet li jiċċirkondaw - u approċċi għall-ħidma mingħajr periklu bl-MNMs. Gwida oħra b’fokus aktar tekniku (maħsuba sabiex tassisti lil min iħaddem u lill-Maniġers tas-Saħħa u s-Sikurezza meta jkunu qegħdin iwettqu valutazzjoni tar-riskju u jiddeċiedu dwar il-ħtiġijiet ta’ ġestjoni tar-riskju) hija disponibbli wkoll bla ħlas u tista’ tkun ta’ interess għall-impjegati li jixtiequ jsiru jafu aktar dwar dan is-suġġett. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=mt&pubId=8277&furtherPubs=yes

Catalog N. : KE-01-15-163-MT-N

Disponibbli f'  EU Publications

Ixxerja din il-paġna