Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

13/08/2020
Pilsētas pieejamības balva 10 gadu garumā Labākās prakses piemēri, kā padarīt ES pilsētas pieejamākas

Pilsētas pieejamības balva 10 gadu garumā Labākās prakses piemēri, kā padarīt ES pilsētas pieejamākas

Ikgadējā konkursā “Access City Award” Eiropas pilsētas tiek godinātas par to centieniem padarīt savu vidi pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti un gados vecākiem cilvēkiem.  Konkursā tiek izcelti konkrēti pasākumi, ko katra pilsēta ir veikusi, lai uzlabotu savu pieejamību.

Catalog N. : KE-02-20-422-LV-N

Pieejams  EU Publications

Ieteikt šo lapu: