Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

10/10/2019
Profesionālās izcilības centru kartēšana

Profesionālās izcilības centru kartēšana

Profesionālās izcilības centri (PIC) kļūst par ES profesionālās izglītības un apmācības (PIA) politikas svarīgu sastāvdaļu. Laigūtu labāku izpratni par PIC koncepciju un pamatotu ES atbalsta plānu izstrādi, 2018. gada beigās un 2019. gada sākumā tika veikta kartēšana ar mērķi apzināt PIC pēc to galvenajām iezīmēm. Šajā ziņojumā ir izklāstīti šā kartēšanas procesa
konstatējumi.

Catalog N. : KE-01-19-739-LV-N

Pieejams  EU Publications

Ieteikt šo lapu: