Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

29/08/2016
Jauns sākums sociālajam dialogam

Jauns sākums sociālajam dialogam

Ņemot vērā, ka sociālajam dialogam ir būtiska nozīme Eiropas sociālajā modelī, veicinot konkurētspēju un taisnīgumu, kā arī sekmējot ekonomisko un sociālo labklājību, Eiropas Komisija strādā, lai veicinātu sociālo dialogu visā ES. Šī darba centrālais elements ir iniciatīva “Jauns sākums sociālajam dialogam”, kas ietver ES iestāžu un sociālo partneru kopīgus centienus ar mērķi vēl vairāk nostiprināt sociālo dialogu ES un valstu līmeņos.

Catalog N. : KE-02-16-755-LV-N

Pieejams  EU Publications

Ieteikt šo lapu: