Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

20/02/2020
Saugus darbas su dirbtinėmis nanomedžiagomis

Saugus darbas su dirbtinėmis nanomedžiagomis

: Šiame rekomendaciniame dokumente apžvelgiami DNM naudojimo darbo vietoje saugos klausimai, apibendrintai pristatomi prevenciniai veiksmai ir nurodomos praktinės priemonės, kurias taikant būtų atsižvelgiama į tam tikrus darbuotojų saugos užtikrinimo, pvz., rizikos vertinimo ir rizikos valdymo, aspektus.

Catalog N. : KE-04-15-183-LT-N

Yra svetainėje  EU Publications

Bendrinti šį puslapį