Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

20/02/2020
Saugus darbas su dirbtinėmis nanomedžiagomis

Saugus darbas su dirbtinėmis nanomedžiagomis

Šios rekomendacijos konkrečiai parengtos siekiant darbuotojus, dirbančius su DNM ir nanotechnologijomis pagrįstais produktais, supažindinti su saugaus darbo su DNM problemomis ir metodais. Taip pat galima nemokamai įsigyti susijusias rekomendacijas (jos skirtos darbdaviams ir sveikatos ir saugos vadovams kaip pagalbinė priemonė, taikytina atliekant rizikos vertinimą ir sprendžiant dėl rizikos valdymo poreikių), kuriose daugiau dėmesio skiriama techniniams dalykams; jos gali būti naudingos darbuotojams, norintiems daugiau sužinoti šia tema: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=lt&pubId=8277&furtherPubs=yes

Catalog N. : KE-01-15-163-LT-N

Yra svetainėje  EU Publications

Bendrinti šį puslapį