Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

27/11/2019
Darbuotojų komandiravimo praktinis vadovas

Darbuotojų komandiravimo praktinis vadovas

Savo Darbuotojų komandiravimo direktyvoje ES nustato įvairias komandiravimo taisykles, susijusias su procesu, kai darbdaviai siunčia savo darbuotojus laikinai teikti paslaugas kitoje ES šalyje.

Šioje brošiūroje pateikiama išsami informacija apie taisykles, taikomas prieš komandiruotę, jos metu ir po jos. Šis supratimas yra būtinas norint užtikrinti, kad darbuotojai žinotų savo teises ir kad nacionalinės valdžios institucijos ir darbdaviai tinkamai ir nuosekliai taikytų taisykles visoje ES.

 

Taip pat parengtas trumpas vadovas, kuriame pateikiama visa svarbiausia informacija apie komandiravimo procesą.

Catalog N. : KE-03-19-743-LT-N

Yra svetainėje  EU Publications

Bendrinti šį puslapį