Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

28/01/2019
Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra visiems: kokie privalumai?

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra visiems: kokie privalumai?

Šiame informaciniame lapelyje pristatoma Europos Komisijos profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyva ir apibrėžiami profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros visiems pagrindiniai privalumai. Informaciniame lapelyje pateikiami pagrindiniai šioje iniciatyvoje siūlomi veiksmai, kuriais siekiama išspręsti netolygaus priežiūros pareigų paskirstymo tarp vyrų ir moterų klausimus esant dideliam atotrūkiui tarp užimtumo, atlygio ir pensijos rodiklių. Informaciniame lapelyje trumpai aprašoma, kodėl tolygesnis priežiūros pareigų paskirstymas tarp vyrų ir moterų būtų naudingas gyventojams, darbdaviams ir ES valstybėms narėms, bei pateikiami realūs pasakojimai apie sėkmingai įgyvendintos politikos, skirtos lanksčios darbo tvarkos bei profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros skatinimui ES, naudą. Informacija yra patalpinta internete ir pateikiama dukart perlenkto A4 formato lankstinuke visomis ES kalbomis.

Catalog N. : KE-06-18-258-LT-N

Yra svetainėje  EU Publications

Bendrinti šį puslapį