Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

04/08/2016
DARBO RINKAI BŪTINŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS - Europos bendradarbiavimas profesinio rengimo ir mokymo srityje 2015–2020 m.

DARBO RINKAI BŪTINŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS - Europos bendradarbiavimas profesinio rengimo ir mokymo srityje 2015–2020 m.

Šiame lankstinuke aiškinama, kaip ES drauge su partneriais gerina profesinį rengimą ir mokymą (PRM), siekdama pritaikyti jį šiandieninei ir ateities darbo rinkai. Tikimasi, kad mokymasis darbo vietoje, galimybės gauti PRM paslaugas, tęstinis mokytojų mokymas ir įgūdžių bei kvalifikacijų pripažinimas paskatins naujų darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Pamatus šiam procesui padėjo Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė ir Rygos išvados. Pažangą siekiant iškeltų tikslų stebės Europos profesinio mokymo plėtros centras ir Europos mokymo fondas.

Catalog N. : KE-02-16-623-LT-N

Yra svetainėje  EU Publications

Bendrinti šį puslapį