Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

15/02/2016
NORITE, KAD BŪTŲ GERIAU? „Drop’ pin“ skirta kaip tik jums!

NORITE, KAD BŪTŲ GERIAU? „Drop’ pin“ skirta kaip tik jums!

Jaunimo nedarbas yra didelis, todėl daugeliui Europos jaunuolių reikiapagalbos žengiant pirmuosius žingsnius darbo rinkoje ir pradedantprofesinę veiklą. „Drop’pin“ yra viena iš tokios pagalbos teikėjų.„Drop’pin“ – vieta, kur galima paviešinti Europos jaunimui teikiamasgalimybes. Taip siekiama padidinti jaunimo įsidarbinimo galimybesir gebėjimus bei sumažinti švietimo sistemos ir darbo rinkos atotrūkį.Čia susiburia jaunimo užimtumo srityje veikiančios privačiosir viešosios organizacijos.„Drop’pin“ veikla yra dvejopa: jaunuoliams padedama rasti darbugrindžiamo mokymo(si) galimybių, o organizacijoms – užmegztitarpusavio ryšius. Tačiau tikslas yra vienas: sutelkti ir panaudotivisas idėjas ir išteklius, kad padidėtų Europos jaunimo užimtumas.

Catalog N. : KE-04-15-657-LT-C

Yra svetainėje  EU Publications

Bendrinti šį puslapį