Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

29/04/2011
Neprivalomas Direktyvos 2006/25/EB taikymo gerosios praktikos vadovas (Dirbtinė optinė spinduliuotė)

Neprivalomas Direktyvos 2006/25/EB taikymo gerosios praktikos vadovas (Dirbtinė optinė spinduliuotė)

Daugelyje darboviečių yra dirbtinių optinės spinduliuotės šaltinių, o Direktyva 2006/25/EB nustato būtiniausius sveikatos ir saugos reikalavimus, susijusius su tokių šaltinių keliama rizika darbuotojams. Europos Komisijos neprivalomame gerosios praktikos vadove Direktyvai 2006/25/EB įgyvendinti nustatomi veiksmai, sukeliantys minimalų pavojų, ir pateikiamos rekomendacijos dėl kitų veiksmų. Nustatoma vertinimo metodika ir apibrėžiamos priemonės, kaip sumažinti pavojų ir patikrinti kenksmingą poveikį sveikatai. Ši publikacija yra atspausdinta anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis bei išleista elektronine forma visomis kitomis ES oficialiosiomis kalbomis. Taip pat yra kompaktinis diskas su 22 kalbinėmis versijomis (Katalogo numeris: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

Catalog N. : KE-30-10-384-LT-N

Yra svetainėje  EU Publications

Bendrinti šį puslapį