Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

29/03/2010
ES socialinės apsaugos nuostatos. Jūsų teisės judant Europos 
Sąjungoje - 2010 m. atnaujintas leidimas

ES socialinės apsaugos nuostatos. Jūsų teisės judant Europos Sąjungoje - 2010 m. atnaujintas leidimas

Šis vadovas yra atnaujintas leidinio Bendrijos socialinės apsaugos teisės aktų nuostatos (KE-64-04-022-LT-C, ISBN 92-79-00003-9) leidimas. Jame pateikiama judiems europiečiams skirta atnaujinta informacija, kad jie žinotų, kokias teises socialinės apsaugos srityje turi persikeldami iš vienos ES valstybės narės į kitą. Vadove išsamiai aptariamos koordinuotos ES socialinės apsaugos nuostatos ir išaiškintos asmens kaip darbuotojo, turisto, studento, bedarbio ar kito neaktyviojo asmens, pensininko ar trečiosios šalies piliečio teisės. Šis leidinys išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Parsisiųsdinta kartų: 227774

Yra svetainėje  EU Bookshop