Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

20/02/2020
Siguran rad s proizvedenim nanomaterijalima

Siguran rad s proizvedenim nanomaterijalima

Svrha je ovog vodiča pružiti zaposlenicima koji rade s nanomaterijalima i nanoproizvodima uvod u problematiku MNM-ova i pristupe sigurnom radu s MNM-ovima. Dostupan je i vodič koji je više tehničke prirode (čija je svrha pomoći poslodavcima i upraviteljima za zdravlje i sigurnost u provedbi procjene rizika i odlučivanju o potrebama procjene rizika) i mogao bi biti zanimljiv zaposlenicima koji žele naučiti više o ovoj temi: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=hr&pubId=8277&furtherPubs=yes

Kataloški br. : KE-01-15-163-HR-N

Dostupno u  EU Publications

Podijeli ovu stranicu