Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

11/06/2012
Zaštitazdravlja isigurnosti radnikau poljoprivredi, stočarstvu,hortikulturi i šumarstvu

Zaštitazdravlja isigurnosti radnikau poljoprivredi, stočarstvu,hortikulturi i šumarstvu

Ova se brošura podupire iz programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS(2007.–2013.).Taj program provodi Europska komisija, a osmišljen je kako bi se pružila financijska potpora provedbi ciljevaEuropske unije u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i jednakih mogućnosti te time pridonijelo ostvarenjuciljeva strategije Europa 2020. u tim područjima.Sedmogodišnji program usmjeren je prema svim dionicima koji mogu pomoći u oblikovanju te razvoju odgovarajućihi učinkovitih zakonodavstava i politika zapošljavanja te socijalnih zakonodavstava i politika diljem EU-27, EFTA-ei EGP-a, kao i zemalja kandidatkinja i zemalja potencijalnih kandidatkinja EU-a.

Broj preuzimanja: 17791

Dostupno u  EU Bookshop