Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

28/01/2019
Cothromaíocht oibre is saoil do chách: Céard iad na buntáistí?

Cothromaíocht oibre is saoil do chách: Céard iad na buntáistí?

Tá eolas le fáil sa bhileog seo faoi thionscnamh cothromaíochta oibre is saoil an Choimisiúin agus faoi na príomhbhuntáistí a chruthaíonn cothromraíocht oibre is saoil do chách. Tarraingítear aird sa bhileog ar na príomhghníomhaíochtaí atá á moladh ag an tionscnamh chun dul i ngleic le dáileadh éagothrom freagrachtaí cúraim idir fhir agus mhná ar fud an AE, ag cur na mbearnaí móra dífhostaíochta, pá agus pinsin san áireamh. Déantar achoimre ar an tairbhe a bheidh le baint ag saoránaigh, fostóirí agus Ballstáit AE as freagrachtaí cúraim a bheith á roinnt ar bhonn níos cothroime idir fhir agus mhná, agus tagraítear do theistiméireachtaí fíorshaoil ó dhaoine a bhain tairbhe as beartais rathúla chun tacú le socruithe solúbtha oibre agus cothromaíochta oibre is saoil ar fud an AE. Tá an bhileog ar fáil ar líne agus i bhformáid thrípháirteach priontáilte A4 i ngach teanga AE.

Catalóg N. : KE-06-18-258-GA-N

Ar fáil ar shuíomh  EU Publications

An leathanach seo a chomhroinnt: