Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

20/02/2020
Turvallinen työskentely valmistettujen nanomateriaalien parissa

Turvallinen työskentely valmistettujen nanomateriaalien parissa

Tämä ohjeasiakirja on suunnattu erityisesti sellaisille työntekijöille, jotka työskentelevät valmistettujen nanomateriaalien ja nanoteknologiaa hyödyntävien tuotteiden parissa. Asiakirjassa luodaan katsaus nano-materiaaleihin liittyviin ongelmiin sekä toimintatapoihin, joita noudattamalla nanomateriaaleja voidaan käsitellä turvallisesti. Aiheesta on maksutta saatavilla myös teknisempi ohjeasiakirja (joka on ensisijaisesti suunnattu työnantajille sekä työterveys- ja työturvallisuusvasta-aville, jotka arvioivat työhön liittyviä riskejä ja päättävät riskinhallintatarpeista), joka voi olla hyödyllinen aiheesta lisätietoa kaipaaville työntekijöille: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fi&pubId=8277&furtherPubs=yes

Catalog N. : KE-01-15-163-FI-N

Tilaukset:  EU Publications

Jaa tämä sivu