Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

10/10/2019
Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden kartoitus

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden kartoitus

Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköistä on kehittymässä EU:n ammatillista koulutusta koskevan politiikan tärkeä osatekijä. Vuoden 2018 lopulla ja vuoden 2019 alussa tehtiin kartoitus, jolla pyrittiin määrittämään ammatillisen koulutuksen huippuyksiköille tunnusomaiset pääpiirteet EU:n tukisuunnitelmien laadinnan ja kehittämisen tueksi. Käsillä olevassa raportissa esitetään tämän kartoituksen tulokset.

Catalog N. : KE-01-19-739-FI-N

Tilaukset:  EU Publications

Jaa tämä sivu