Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

13/10/2015
Suomalainen ruokakori

Suomalainen ruokakori

Euroopan viitebudjettien verkosto on Euroopan komission rahoittama hanke, jonka tavoitteena on laatia monikansallisia vertailukelpoisia viitebudjetteja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Viitebudjetit ovat tavara- ja ruokakoreja, joita yksittäisen kotitalouden katsotaan tarvitsevan saavuttaakseen tyydyttävän elintason tietyssä maassa, tietyllä alueella tai tietyssä kaupungissa. Yhteisillä menetelmillä laaditut viitebudjetit voivat auttaa EU:n jäsenvaltioita suunnittelemaan toimenpiteitä,
joilla ihmisten toimeentuloa tuetaan tehokkaasti ja riittävästi. Viitebudjeteilla voidaan myös kannustaa jäsenvaltioita oppimaan toisiltaan ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä. Lisätietoa hankkeesta ja maaraportit kokonaisuudessaan ovat saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla http://europa.eu/!CC79TD

Catalog N. : KE-01-15-536-FI-N

Tilaukset:  EU Publications

Jaa tämä sivu