Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

30/06/2020
Mikrokrediidiga tegelevate asutuste Euroopa tegevusjuhend

Mikrokrediidiga tegelevate asutuste Euroopa tegevusjuhend

Lühikokkuvõte (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi veebilehe jaoks)
Mikrokrediidiga tegelevate asutuste Euroopa tegevusjuhendis on kindlaks määratud Euroopa mikrorahastamissektori ühtsed standardid. See on nende mikrokrediidiga tegelevate asutuste eneseregulatsiooni vahend ja kvaliteedimärgis, kes on pühendunud eetilisele rahastamisele. Tegevusjuhend on välja töötatud sektori tunnustatud parimate tavade põhjal tihedas koostöös sidusrühmadega. Tegevusjuhendi tunnustamine või järgimise kinnitamine on eeltingimus, et mikrorahastamisasutused ja pangad saaksid ELi rahalist toetust.  

 

Catalog N. : KE-04-20-318-ET-N

Kättesaadav:  EU Publications

Jaga seda lehte