Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

20/02/2020
Ohutu töötamine tehisnanomaterjalidega

Ohutu töötamine tehisnanomaterjalidega

Käesoleva juhendi eesmärk on tutvustada tehisnanomaterjalide ja nanopõhiste toodetega töötavatele isikutele tehisnanomaterjalidega seotud probleeme ja meetodeid, mida rakendades saab selliste materjalidega ohutult töötada. Vabalt on kättesaadav ka tehnilisema sisuga juhend (mille eesmärk on aidata tööandjaid ning tervishoiu- ja ohutusvaldkonna töötajaid riskihindamisel ja riskijuhtimise vajaduste määramisel), mis võib pakkuda huvi töötajatele, kes soovivad teemast rohkem teada saada: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=et&pubId=8277&furtherPubs=yes

Catalog N. : KE-01-15-163-ET-N

Kättesaadav:  EU Publications

Jaga seda lehte