Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

10/10/2019
Kutsehariduse tipptaseme keskuste ülevaate koostamine

Kutsehariduse tipptaseme keskuste ülevaate koostamine

Kutsehariduse tipptaseme keskustest on saamas ELi kutsehariduse ja -õppe poliitika oluline osa. 2018. aasta lõpus ja
2019. aasta alguses koostati ülevaade, et teha kindlaks kutsehariduse tipptaseme keskuste peamised omadused, mida
võtta arvesse mõiste kujundamisel ja ELi toetuskavade väljatöötamisel. Käesolevas aruandes on esitatud selle ülevaate
koostamise tulemused.

Catalog N. : KE-01-19-739-ET-N

Kättesaadav:  EU Publications

Jaga seda lehte