Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

28/01/2019
Töö- ja eraelu tasakaal kõigi jaoks: mis on selle eelised?

Töö- ja eraelu tasakaal kõigi jaoks: mis on selle eelised?

Selles teabelehes tutvustatakse komisjoni töö- ja eraelu tasakaalu algatust ning juhitakse tähelepanu peamisele kasule, mis töö- ja eraelu tasakaaluga kõigile kaasneb. Teabelehes kirjeldatakse peamisi algatuse raames kavandatavaid meetmeid, mille eesmärk on tegeleda hoolduskohustuste ebavõrdse jagunemisega meeste ja naiste vahel kogu ELis, võttes arvesse suurt tööhõive-, palga- ja pensionilõhet. Antakse ülevaade sellest, miks hoolduskohustuste võrdsem jagunemine meeste ja naiste vahel on kodanikele, tööandjatele ja ELi liikmesriikidele kasulik. Samuti esitatakse selliste inimeste tegelikud ütlused, kes on saanud kasu edukatest poliitikameetmetest, millega toetatakse paindlikku töökorraldust ning töö- ja eraelu tasakaalu kogu ELis. Teabeleht on kõigis ELi keeltes kättesaadav veebis ja kolmeks volditud A4 formaadis trükisena.

Catalog N. : KE-06-18-258-ET-N

Kättesaadav:  EU Publications

Jaga seda lehte