Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

04/08/2016
TÖÖTURULE SOBIVATE OSKUSTE ARENDAMINE - Euroopa koostöö kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas 2015–2020

TÖÖTURULE SOBIVATE OSKUSTE ARENDAMINE - Euroopa koostöö kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas 2015–2020

Käesolevas infolehes selgitatakse, kuidas EL ja tema partnerid parandavad kutseharidust ja -koolitust eesmärgiga tõsta nende tähtsust praegusel ja tulevasel tööturul. Töölõppimine, ligipääs kutseharidusele ja -koolitusele, õpetajate pidevkoolitus ning oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamine aitavad eelduste kohaselt kaasa töökohtade arvu ja majanduskasvu suurendamisele. Euroopa uute oskuste tegevuskava ja Riia soovitused moodustavad selle protsessi aluse. Määratletud eesmärkide saavutamist jälgivad CEDEFOP ja ETF.

Catalog N. : KE-02-16-623-ET-N

Kättesaadav:  EU Publications

Jaga seda lehte