Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

10/06/2015
Piloting the Youth Guarantee on the Ground – EPPA/Experiences from the European Parliament Preparatory Action

Piloting the Youth Guarantee on the Ground – EPPA/Experiences from the European Parliament Preparatory Action

Catalog N. : KE-04-15-399-EN-N

Kättesaadav:  EU Publications

Jaga seda lehte