Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

22/06/2022
PES Network Publication: Mapping PES responses against labour market discrimination

PES Network Publication: Mapping PES responses against labour market discrimination

The report provides an overview of PES approaches, based on a survey conducted in 2021. It shows that in most countries, the PES mandate is limited to its general role in supporting job search and protecting jobseekers’ rights. However, some PES have a detailed and proactive anti-discrimination strategy and other PES mainstream support into their overall approach of individualised services.

Catalog N. : KE-07-22-463-EN-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα