Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

21/12/2020
Trends in the undeclared economy and policy approaches

Trends in the undeclared economy and policy approaches

The Eurobarometer special surveys on undeclared work conducted in 2007, 2013 and 2019 provide a unique insight into the trends in the undeclared economy in the EU.  

Examining these surveys, this report evaluates in the EU-27 the prevalence, characteristics, distribution and trends over time in
- undeclared work,
- under-declared employment
- bogus self-employment

Il also provides an evidence-based evaluation of the trends in the effectiveness of different policy approaches.

Catalog N. : KE-02-20-972-EN-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα