Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

13/08/2020
10η επέτειος του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης: Παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής για πιο προσβάσιμες πόλεις στην ΕΕ

10η επέτειος του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης: Παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής για πιο προσβάσιμες πόλεις στην ΕΕ

Το ετήσιο Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ευρωπαϊκές πόλεις προκειμένου να ενισχύσουν την προσβασιμότητά τους για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους.Το βραβείο αναδεικνύει τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει λάβει κάθε πόλη για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς της.

Catalog N. : KE-02-20-422-EL-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα