Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη