Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

28/01/2019
Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για όλους: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για όλους: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Στο φυλλάδιο αυτό παρουσιάζεται η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και επισημαίνονται τα βασικά πλεονεκτήματα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για όλους. Περιγράφονται οι κύριες δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της άνισης κατανομής των ευθυνών φροντίδας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών στην ΕΕ με φόντο τις μεγάλες διαφορές ως προς τα ποσοστά απασχόλησης, τις αμοιβές και τις συνταξιοδοτικές παροχές. Συνοψίζονται οι λόγοι για τους οποίους η ύπαρξη πιο ισότιμης κατανομής των ευθυνών φροντίδας μεταξύ των ανδρών και των γυναικών θα ωφελήσει τους πολίτες, τους εργοδότες και τα κράτη μέλη της ΕΕ, και παρουσιάζονται πραγματικές μαρτυρίες δικαιούχων πετυχημένων πολιτικών προς επίρρωση των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σε ολόκληρη την ΕΕ. Το φυλλάδιο διατίθεται ηλεκτρονικά και σε έντυπο τρίπτυχο Α4 σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Catalog N. : KE-06-18-258-EL-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα