Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

30/04/2018
Tackling child poverty and social exclusion in the EU - How EU funding mechanisms can help

Tackling child poverty and social exclusion in the EU - How EU funding mechanisms can help

Child poverty remains a challenge across many EU countries. As of 2016, 26.4 % of children in the EU were at risk of or experiencing poverty or social exclusion. This paper prepared for the European Platform for Investing in Children (EPIC), sets out the different EU programmes and funds available to fight poverty among children in the EU and promote their social inclusion and general well-being. 

Catalog N. : KE-04-18-430-EN-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα