Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

20/04/2017
Combining active and passive labour market measures

Combining active and passive labour market measures

This report concerns issues emerging from reforms which seek to better align institutional, legislative and individual incentives that create stronger links between active and passive measures for the long term unem­ployed (LTU). It reviews developments in five case study countries where policy makers have created stronger links through realigning the role and services of the Public Employment Service (PES), benefit pay­ment agencies, and municipalities.

Catalog N. : KE-07-16-171-EN-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα