Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

09/06/2016
The European Digital Competence Framework for Citizens

The European Digital Competence Framework for Citizens

The EU has developed the Digital Competence Framework for Citizens — known as DigComp — and a related self-assessment tool. These resources provide people with the opportunity to assess their digital competence and identify gaps in their knowledge, skills and attitudes. Using DigComp will help citizens to achieve goals related to work, employability, learning, leisure and participation in the digital society.

Catalog N. : KE-02-15-657-EN-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα