Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

13/10/2015
The Belgian food basket – Brussels

The Belgian food basket – Brussels

The Belgian food basket indicates the monthly budget required for an adequate food intake by three reference households (consisting of children and people of working age, in good health, without disabilities and living in the capital city). The basket includes a budget for food and for the kitchen equipment required to prepare, serve, consume and preserve this food. Furthermore, it takes into account the necessary budget for physical activity and for other functions of food, such as its social function for example.

Catalog N. : KE-04-15-547-EN-N

Διαθέσιμα στο  EU Publications

Διαδώστε αυτή τη σελίδα