Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

28/01/2019
Balance mellem arbejdsliv og privatliv for alle: Hvad er fordelene?

Balance mellem arbejdsliv og privatliv for alle: Hvad er fordelene?

Denne brochure introdurer Kommissionens initiativ vedrørende balance mellem arbejdsliv og privatliv og understreger de vigtigste fordele ved balance mellem arbejdsliv og privatliv for alle. Brochuren beskriver de vigtigste foranstaltninger, der foreslås gennem initiativet, som tager sigte på at imødegå den ulige fordeling af omsorgsansvaret mellem mænd og kvinder i EU og har baggrund i de store forskelle, der findes mht. beskæftigelse, løn og pension. Den opsummerer, hvorfor en mere ligelig fordeling af omsorgsansvar mellem mænd og kvinder vil være til gavn for borgere, arbejdsgivere og EU-medlemsstater, og indeholder vidnesbyrd fra dem, der har haft gavn af vellykkede politikker, som understøtter fleksible ordninger, der bidrager til balance mellem arbejdsliv og privatliv i EU. Brochuren kan ses online og er i trykt trefløjet A4-format på alle EU-sprog.

Catalog N. : KE-06-18-258-DA-N

Findes i  EU Publications

Del denne side