Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

04/08/2016
UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER TIL ARBEJDSMARKEDET - Det europæiske samarbejde inden for erhvervsuddannelser 2015-2020

UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER TIL ARBEJDSMARKEDET - Det europæiske samarbejde inden for erhvervsuddannelser 2015-2020

Denne brochure forklarer, hvordan EU og partnerlandene forbedrer erhvervsuddannelserne og tilpasser dem til det nuværende og kommende arbejdsmarked. Arbejdspladsbaseret uddannelse, adgang til erhvervsuddannelser, løbende efteruddannelse af lærere og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer forventes at fremme beskæftigelse og vækst. Europas »dagsorden for nye kvalifikationer« og Rigakonklusionerne udgør grundlaget for denne proces. Fremskridt med at nå de fastsatte mål vil blive overvåget af CEDEFOP og ETF.

Catalog N. : KE-02-16-623-DA-N

Findes i  EU Publications

Del denne side