Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

05/12/2019
Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Mobilita pracovních sil v Evropě se neustále zvyšuje, přičemž v současnosti více než 17 milionů občanů EU pracuje v jiném členském státě. Je nezbytné, aby pracovníci a zaměstnavatelé mohli využívat výhod jednotného trhu EU spravedlivým způsobem a aby věděli, kde lze nalézt informace o svých právech a povinnostech. EU proto zřídila Evropský orgán pro pracovní záležitosti, novou instituci, která se bude zaměřovat na přeshraniční mobilitu pracovních sil. V tomto uceleném letáku je uveden stručný přehled informací o orgánu. Uvádí vysvětlení důvodu jeho vytvoření, jaké jsou jeho hlavní cíle a jak bude pracovat na dosažení těchto cílů.

Catalog N. : HP-01-19-724-CS-N

K dispozici na stránkách  EU Publications

Sdílet tuto stránku