Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

08/11/2019
Lepší přístup k sociální ochraně pro všechny pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné

Lepší přístup k sociální ochraně pro všechny pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné

40 % lidí pracuje v současnosti na základě atypických smluv nebo jsou osobami samostatně výdělečně činnými. Zároveň přibývá nových forem práce. Seznamte se s tím, jak doporučení Rady hodlá motivovat jednotlivé státy k provádění reforem, které všem pracovníkům zajistí, že jim bude při změně v jejich profesním životě poskytována náležitá podpora.

Catalog N. : KE-02-19-529-CS-N

K dispozici na stránkách  EU Publications

Sdílet tuto stránku