Заетост, социални въпроси и приобщаване

08/11/2019
По-добър достъп до социална закрила за всички работници и самостоятелно заети лица

По-добър достъп до социална закрила за всички работници и самостоятелно заети лица

Днес 4 от всеки 10 души работят по нетипични трудови договори или са самостоятелно заети лица, като се появяват и нови форми на заетост. Научете как чрез препоръката на Съвета се цели насърчаване на национални реформи, благодарение на които всички работещи да получават необходимата им подкрепа при преход в професионалното развитие.

Catalog N. : KE-02-19-529-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница