Заетост, социални въпроси и приобщаване

10/10/2019
Картографиране на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование

Картографиране на центровете за високи постижения в областта на професионалното образование

Центровете за високи постижения в областта на професионалното образование (ЦВППО) се превръщат във важен компонент на политиката на ЕС в областта на ПОО. В края на 2018 г. и началото на 2019 г. беше направено картографиране на ЦВППО по отношение на техните основни характеристики, за да може информацията да бъде използвана за концепцията и разработването на плановете за подкрепа на ЕС. В настоящия доклад са представени резултатите от това картографиране.

Catalog N. : KE-01-19-739-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница