Заетост, социални въпроси и приобщаване

26/02/2019
Социална Европа Вашите истории

Социална Европа Вашите истории

Заедно създадохме тази книга, за да ви дадем уникален поглед над социалните проблеми, оказващи влияние върху хората в Европа днес. Ще откриете идеи и истории от истинския живот от гражданите на ЕС, които показват как принципите на Стълба променят всекидневния им живот.

Catalog N. : KE-04-18-807-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница