Заетост, социални въпроси и приобщаване

18/06/2018
Награда Access City 2018: Примери за най-добри практики, за да бъдат градовете в ЕС по-достъпни

Награда Access City 2018: Примери за най-добри практики, за да бъдат градовете в ЕС по-достъпни

Наградата Access City е европейското отличие за постигането по-висока достъпност в градовете за хора с увреждания и възрастни. Наградата е отворена за всички градове в ЕС с над 50 000 жители.

Catalog N. : KE-BL-18-001-BG-N

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница