Заетост, социални въпроси и приобщаване

15/02/2016
ПОЧУВСТВАЙТЕ РАЗЛИКАТА - Използвайте Drop’ pin и стигнете далеч!

ПОЧУВСТВАЙТЕ РАЗЛИКАТА - Използвайте Drop’ pin и стигнете далеч!

Равнището на безработицата сред младите хора в Европа е високо и много от тях се нуждаят от помощ, за да навлязат на пазара на труда и да започнат професионалната си кариера. Drop’pin предоставя тази помощ. Drop’pin е мястото за споделяне на европейски възможности за млади хора. Целта е да се повишат пригодността за заетост и уменията на младите хора и да се улесни преходът между образование и първа работа. Инициативата обединява публични и частни организации, които работят за намаляване на безработицата сред младите хора. Drop’pin работи на две равнища: свързва младите хора с предлаганите обучения и възможности за учене на работното място и свързва организациите една с друга. И в двата случая целта е една и съща: мобилизиране и задействане на всички идеи
и ресурси за повишаване на възможностите за заетост на младите хора в Европа.

Catalog N. : KE-04-15-657-BG-C

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница