Заетост, социални въпроси и приобщаване

22/04/2015
Quality of Public Administration - A Toolbox for Practitioners

Quality of Public Administration - A Toolbox for Practitioners

The 2017 edition of the Toolbox is available here.

Catalog N. : KE-02-15-267-EN-C

Ще намерите в  EU Publications

Споделете тази страница