Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Social Agenda

Social Agenda kommer en gang i kvartalet og indeholder en oversigt over Kommissionens tiltag inden for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion. I hvert nummer tager vi et aktuelt emne op med analyser og interviews.