Заетост, социални въпроси и приобщаване

Условия на труд - Видеоклипове по темата

Продължителност:0:28 / Дата: May 2019

Employment and social affairs are a key priority for the EU. Through the European Pillar of Social Rights, Europe stands for fair working conditions.

За да изтеглите видеоклипа, отидете на аудио-визуалните услуги на Европейската комисия

Споделете тази страница