Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Ericsson - EGF/2016/002

country image

Varje ansökan från ett medlemsland om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) handläggs enligt samma mönster, från ansökningstillfället till dess att stödet betalas ut.

Hela EFG-beloppet har betalats ut (€): 3 696 888.

Dela den här sidan