Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Comunidad Valenciana - Construcción - EGF/2011/006

country image

Žiadosť každého členského štátu o finančnú pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFPG) musí prejsť radom vopred stanovených fáz, od podania žiadosti až po vyplatenie príspevku.

Požadovaný príspevok z fondu (EUR): 1 642 030.

Zdieľať stránku