Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Arnsberg and Düsseldorf Automotive - EGF/2011/003

country image

Žiadosť každého členského štátu o finančnú pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFPG) musí prejsť radom vopred stanovených fáz, od podania žiadosti až po vyplatenie príspevku.

Požadovaný príspevok z fondu (EUR): 4 347 868.

Zdieľať stránku