Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Noord-Holland - ICT - EGF/2010/012

country image

Žiadosť každého členského štátu o finančnú pomoc z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EFPG) musí prejsť radom vopred stanovených fáz, od podania žiadosti až po vyplatenie príspevku.

Požadovaný príspevok z fondu (EUR): 2 557 135.

Zdieľať stránku